Quyết định

 Về việc ấn định ngày bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn trên địa bàn xã Đắk Blà nhiệm kỳ 2023-2025.

Hướng dẫn 01/HD-SKHCN

UBND TỈNH KON TUMSỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:Kon Tum, ngày tháng nămHƯỚNG DẪNSử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyếntrên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin ...

Triển khai hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

            Ngày 16/02/2023 UBND xã Đăk Blà có Văn bản số 46/ UBND-VH về việc triển khai hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Để đẩy nhan việc ...

Thông báo các hộ gia đình, cá nhân không được phép tái lấn chiếm trên phần diện tích đất đã thu hồi,

Ngày 04/02/2023 UBND xã có thông báo số 28/UBND-ĐC Về việc tăng cường vận động, thông báo các hộ gia đình, cá nhân không được phép tái lấn chiếm trên phần diện tích đất đã thu hồi, đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và quản lý diện tích đất đã thu hồi ...

Thông báo niêm yết công khai đấu giá quyền sử dụng

THÔNG BÁOV/v niêm yết, thông báo công khai đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu tái định cư các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư (giai đoạn 1), xã Đăk Blà, thành ...
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 5
Tháng 06 : 121
Tháng trước : 263
Năm 2024 : 1.374