A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn 01/HD-SKHCN

UBND TỈNH KON TUM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:Kon Tum, ngày tháng năm

HƯỚNG DẪN
Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến
trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử
Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ,
ngành, địa phương năm 2017; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 08/7/2018 của Thủ
tướng Chính phủ về ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019; Quyết định số
805/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định
số 475/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của Chủ tịch UBND về Phê duyệt, nâng cấp, bãi
bỏ danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công
của tỉnh; phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm
2021.
Để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp
phần tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính,
tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời gian
tới, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trực
tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống
thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:
Bước 1: Đăng ký tài khoản
- Tổ chức, công dân đăng nhập vào đường dẫn tại địa chỉ:
https://dichvucong.kontum.gov.vn/
- Click vào nút “Đăng ký”. Tại giao diện màn hình đăng ký tài khoản: tổ chức,
công dân tiến hành điền đầy đủ thông tin và bấm vào nút “Đăng ký”.
Bước 2: Đăng nhập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
- Tổ chức, công dân đăng nhập vào đường dẫn tại địa chỉ:
https://dichvucong.kontum.gov.vn/
- Click vào nút “Đăng nhập”. Tại giao diện màn hình đăng nhập: tổ chức, công
dân tiến hành nhập thông tin tài khoản và mật khẩu sau đó bấm vào nút “Đăng
nhập”.
- Nộp hồ sơ trực tuyến: Tổ chức, công dân chọn mục Tra cứu thủ tục; Tiến hành
tìm kiếm thủ tục qua công cụ tìm kiếm và chọn cơ quan thực hiện. Ví dụ: Thực hiện
dịch vụ công của Sở Khoa học và Công nghệ: “đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên
kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh”.
+ Click trực tiếp vào tên dịch vụ công để tiến hành hồ sơ trực tuyến. Hệ thống sẽ
hiển thị ra giao diện nhập “Thông tin người nộp”.
+ Điền đầy đủ thông tin người nộp, chọn tiếp tục sau đó click vào thành phần hồ
sơ, tải tệp tin thành phần hồ sơ theo quy định.
+ Chọn tiếp tục để chọn hình thức nhận kết quả tại các ô tương ứng.
+ Để hoàn tất quá trình nộp hồ sơ, nhập mã xác nhận và bấm vào nút “Nộp hồ
sơ”.
Bước 3: Thanh toán trực tuyến (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Nếu tổ chức, công dân gặp lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện. Vui lòng liên
số điện thoại: 0260.3797799 (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ trong
giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc 0260.3958789 (VNPT hỗ trợ 24/7).
Ý kiến, kiến nghị liên quan đến nội dung thủ tục hành chính, liên hệ số điện
thoại: 0260.3862518, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghệ.
(Kèm theo danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngành Khoa học và
Công nghệ)
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo để tổ chức, đơn vị, cá nhân biết,
sử dụng./.

Nơi nhận:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm PVHCC tỉnh (P/h);
- Các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN;
- Các đơn vị, cơ sở tiến hành công việc bức xạ
có sử dụng X quang trong y tế;
- Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng
hóa trên địa bàn tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, HCTH5.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Dũng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 13
Tháng 06 : 129
Tháng trước : 263
Năm 2024 : 1.382